Të bleni shtëpi, kondo apo pleks për të banuar vetë në të është një lloj investimi.

Hipoteka (shumë e favorshme në këtë kohë) bëhet gradualisht më e vogël se qiraja.

Ndërkohë, pasurisë i rritet vlera. Po e shitët pas pak vitesh, i bie sikur keni banuar falas. Aq më tepër, do ju mbeten disa dhjetëra mijëra dollarë në xhep. Për këtë fitim nuk i paguani  as taksa as tatime shtetit.

Kështu mund të fillojë hapi i parë i biznesit në patundshmëri.
 
Emisioni INFO-MONTREAL në shqip (video promo 1)

Info-Montreal: Intervista me agjentin imobiliar Kadri Sherifi ( Youtube )


Kadri Sherifi
Broker imobiliar rezidencial dhe komercial
AdresZ-Experts
  6678 boul. Monk (Metro Monk) Montreal
514 475-6718  
www.KadriSherifi.com

Vlera tregtare e patundshmërisë rezidenciale dhe komerciale
1: Ndërtesa për banim; 2: Ndërtesa banimi për të ardhura; 3: Ndërtesa banimi për të ardhura bashkë me kompani; 4: Ndërtesa industriale; dhe 5: Ndërtesa për zyrë.

Intervista ime për emisionin INFO-MONTREAL  në versionin VIDEO dhe në versionin TEKST
Hyrje: Këshilla informative për blerje, shitje apo investim në patundshmëri

Duke e mbaruar një specializim të nivelit Master në edukimin dhe trajnimin e të rriturve, kam disa bërë disa punime akademike mbi  planifikimin dhe organizimin e kurseve të brokerëve  imobiliarë.  Pas një përvojë disavjeçare në mësimdhënien e të rriturve dhe i tërhequr nga ideja që të jap mësim në këtë fushë, e mora lejen për të ushtruar vetë këtë  profesion i cili më pëlqen shumë.   

Nëse banoni në Montreal e rrethinë,  ja disa shpjegime të cilat mund t’i gjeni në faqet e sajtit SiViS.BiZ:   

  • Blerje shtëpie, terreni, pleksi ose kondoje për banim.  Shpjegime më të shumëta do të jipen në faqen BLERJE.   
  • Shitje: Përcaktim i çmimit, vënie në treg, negociata  (oferta e kundër-oferta). Për ta parë se a është në interesin tuaj ta shisni patundshmërinë me broker, hidhni një sy faqes SHITJE.
  • Investim:  Blerje për qiradhënie dhe rishitje me çmim më të lartë të patundshmërisë për banim. Këtu bëhet fjalë për krijimin e të ardhurave nga qiraja dhe rritja e vlerës së ndërtesës për rishitje më vonë.  Edhe sa i përkët këtij aspekti, i kam disa ide në faqen INVESTIM.   

Mos ngurroni të më kontaktoni!

Për më shumë hollësira, shkoni në faqen KONTAKT.

Shpjegim  terminologjik

Në këtë sajt, termat “imobiliar”  dhe “patundshmëri” janë  sinonime. Përdoren  për të përcakuar shtëpinë apo terrenin, diçka që nuk lëviz   Në të kundërtën,  termi “mobiliar”  e ka kuptimin  “i tundshëm” apo “i lëvizshëm”, siç  janë mobiljet.
 

Faqja ime Internet FRËNGJISHT apo në  ANGLISHT

Emisioni INFO-MONTREAL në shqip (video promo 1)

Info-Montreal: Intervista me agjentin imobiliar Kadri Sherifi ( Youtube )

Website Builder